position: fixed

Alle bouwplaatsrisico

U gaat bouwen of verbouwen

 

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd? Als bouwheer bent u de enige aansprakelijke voor schade bij uw buren. Met een goede ABR polis hoeft men niet te wachten wie er aansprakelijk is of wie er uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten. 

 

Discussies hierover gebeuren achteraf wel tussen verzekeraars onderling, ondertussen zijn de slachtoffers reeds vergoed.

• U krijgt een vergoeding voor alle schade aan uw bouwwerk: storm, brand, diefstal, …

• U krijgt een vergoeding voor alle schade aan uw bouwwerk: storm, brand, diefstal, …

• Vergoeding van alle materiele schade.

• Bescherming tegen burenhinder veroorzaakt door werkzaamheden op uw werf.

• ledereen die deelneemt aan de werf is verzekerd.

Beter Zeker Zijn. 

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent een bepaalde dienst of een dossier waar u mee zit? Laat het ons even weten en wij helpen je spoedig verder!