position: fixed

Cijfers en indexen

Overzicht cijfers, vrijstellingen en indexen

 

(Laatst aangepast op 08/01/2020) 

Vrijstellingen in Brand en BA Gezin

Abex indexcijfer Brand

11/2019: 833

05/2019: 819

11/2018: 809

05/2018: 789

01/2018: 775

 

Pensioensparen en langetermijnsparen

1/ Pensioensparen: Nieuwe f ormule vanaf 2019 dual pensioensparen max. premie van 980 euro per jaar per persoon
of 1260 euro per jaar per jaar per persoon

2/ Klassiek Leven/ Langetermijnsparen: max. premie van 2.350,00 euro per jaar / persoon

Opmerking: de aldus berekende korf wordt verminderd met de bedragen die recbt geven op:

– de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van een lening (bypothecair) en de verzekeringspremie ( woonsparen of langetermijnsparen);

– de vermindering voor de enige en eigen woning.

 

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen + IPT

Bijdragen VAPZ 2019: met ingang van 01/01/2019 bedraagt

VAPZ voor zelfstandigen: 8.17% van bet referentie inkomen

• Minimale premie = 100 €

• Maximale premie = 3 256,87€ (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

o Sociaal VAPZ voor zelfstandigen: 9,40% van bet referentie inkomen*o Sociaal VAPZ voor zelfstandigen: 9,40% van bet referentie inkomen*

• Minimale premie = 100 €

• Maximale premie = 3 747,19 € (berekend op bet werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

De minimumpremie van een VAPZ-contract bedraagt: 100 EUR (ongeacht het inkomen)

Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies

Beter Zeker Zijn. 

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent een bepaalde dienst of een dossier waar u mee zit? Laat het ons even weten en wij helpen je spoedig verder!