position: fixed

Machinebreuk

Oplossingen op maat voor uw bedrijf

Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financien, heeft er belang bij om de verzekering machinebreuk at te sluiten.

 

Door een niet-verzekerd schadegeval zou ze immers in zware financiele moeilijkheden kunnen komen.

De dekking Machinebreuk dekt de materiële schade veroorzaakt door oa.

• de menselijke factor: bvb. slechte verbinding met het netwerk of slechte bevestiging van bouten

• de menselijke factor: bvb. slechte verbinding met het netwerk of slechte bevestiging van bouten

• de interne oorzaken: bvb. een slecht gemonteerd onderdeel van de machine leidt tot het breken van andere delen van de machine of het vastlopen van de machine

• incidenten verbonden aan het gebruik : bvb. doorslaan van de machine of ontregeling ten gevolge van trillingen

• gevolgen te wijten aan de elektrische stroom

• externe oorzaken zoals vallen van een voorwerp of indringing van een vreemd lichaam – natuurverschijnselen zoals wind of vorst

 

Komen daar nog bij: vergoeding van de onvoorzienbare en plotselinge materiële schade veroorzaakt aan de in de inventaris aangewezen goederen, in activiteit of in rust, alsook tijdens elke verrichting van demonteren, hermonteren, verplaatsen nodig voor hun onderhoud, herziening, herstelling.

 

Beter Zeker Zijn. 

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent een bepaalde dienst of een dossier waar u mee zit? Laat het ons even weten en wij helpen je spoedig verder!