position: fixed

Brandverzekering

Handel en Ondernemingen 

Uw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting. De verzekeraars bieden een volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico’s tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen is de brandverzekering onderneming eenvoudiger dan de klassieke brandpolissen.

Wat dekt deze polis?

 

• brand en aanverwante gevaren, vandalisme

• waterschade

• glasbreuk en aanverwante gevaren

• storm. hagelschade en aanverwante gevaren

• natuurrampen

• BA gebouw

• rechtsbijstand gebouw

 

De polis kan nog aangevuld worden met een aantal facultatieve verzekeringen:

• diefstal

• alle risico’s specifieke voorwerpen

• dekking bedrijfsschade na brand 

Beter Zeker Zijn. 

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent een bepaalde dienst of een dossier waar u mee zit? Laat het ons even weten en wij helpen je spoedig verder!