position: fixed

AssurMIFID Gedragsregels

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar onder het aansluitingsnummer 048313 A.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon: 03/, of via E-mail info@victoriaverzekeringen.be.

Voor meer informatie over ons kantoor raadpleeg deze pagina.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeussquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75- info@ombudsman.as www.ombudsman.as

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiele producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen a/sook het KB van 21 februari 2014 over de rege/s voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiele sector en de financiele diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van be/angenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Deze tekst werd opgesteld door de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.

Andere Polissen

Beter Zeker Zijn. 

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent een bepaalde dienst of een dossier waar u mee zit? Laat het ons even weten en wij helpen je spoedig verder!