position: fixed

Hospitalisatieverzekering

Oplossingen op maat voor uw gezin

ledereen weet dat een ziekenhuisopname ingevolge een ziekte, ongeval of bevalling een flinke hap kan nemen uit het gezinsbudget … En het ziekenfonds komt soms maar in beperkte mate, of helemaal niet tegemoet in de kosten. We weten ook niet wat de toekomst voor ons in petto houdt, en sommige ziekten kunnen -vaak voor onbepaalde tijd -aanzienlijke kosten teweegbrengen. Een medische behandeling beperkt zich overigens meestal niet tot het verblijf in het ziekenhuis : er blijken meer en meer behandelingen v66r en na de hospitalisatie nodig te zijn.

Welke waarborgen zijn verzekerd?

De waarborg Hospitalisatie (inclusief one-day clinic) :

• alle medische kosten tijdens de opname die overblijven na tussenkomst van de mutualiteit worden terugbetaald, en in sommige formules zelfs zonder beperking van bedrag of duur

• terugbetaling van de meeste medische prestaties waarin de mutualiteit niet tussenkomt

• u kiest vrij uw arts en ziekenhuis

• de waarborg omvat eveneens de terugbetaling van de kosten voor het vervoer per ziekenwagen en de transfers tussen ziekenhuizen

• per helikopter: transport van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis

• het verblijf van een van de ouders van een gehospitaliseerd kind, voor zover dit medisch noodzakelijk is

• de kosten van het verblijf van een orgaandonor;• de palliatieve verzorging in het ziekenhuis.

Andere Polissen

Beter Zeker Zijn. 

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent een bepaalde dienst of een dossier waar u mee zit? Laat het ons even weten en wij helpen je spoedig verder!